AAU Handbook

Overordnede principper for indikatorer og grænseværdier

Published: 29.11.2021 (Last revised: 06.12.2021)

Print as pdf

Origin, background and history

Der henvises til "Overordnede principper for indikatorer og grænseværdier".

Purpose and delimitation

”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” beskriver, hvordan der via kvalitetsarbejdet [1] systematisk følges op og udvikles på uddannelsernes kvalitet og relevans på tværs af kvalitetsområderne med udgangspunkt i en række standarder med tilknyttede indikatorer [2]. ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” fastlægger derfor bl.a. processen for fastlæggelse af standarder, indikatorer og grænseværdier.

Dette notat fastlægger principperne, der skal anvendes i forbindelse med ovennævnte proces, til fastlæggelse af kvantitative indikatorer og eventuelt tilknyttede grænseværdier. Principperne skal bidrage til, at der i kvalitetsarbejdet findes tydelige og målbare indikatorer, så det er muligt at afgøre, om de fastlagte målsætninger og standarder opfyldes.

Kvantitative informationer [3], der indgår i kvalitetsarbejdet, opdeles i obligatoriske og valgfrie indikatorer i rammedokumenterne for de enkelte kvalitetsområder.

Kvantitative indikatorer, der er tilknyttet en standard, er obligatoriske og skal inddrages i det løbende kvalitetsarbejde. Valgfrie indikatorer, kan anvendes efter behov som supplement.

Principperne i dette dokument gælder for alle kvantitative indikatorer, der indgår systematisk i kvalitetsarbejdet for både de ordinære uddannelser (BA, PBA og KA [4]) samt voksen- og efteruddannelserne (MA og DI).
 

Fodnoter

[1] Begrebet ”kvalitetsarbejde” anvendes generelt i dokumentationen af AAU’s kvalitetssystem, og omfatter de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvalitet og relevans af universitetets indsats på uddannelsesområdet.

[2] I Bilag 1 i ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” ses definition af begreberne i kvalitetssystemets målhierarki.

[3] Informationer er i AAU’s kvalitetssystem defineret til at være: Data, evalueringer og øvrige informationer

[4] Forkortelserne af uddannelserne er gjort ud fra følgende: Bachelor- (BA), Professionsbachelor- (PBA), Kandidat- (KA), Diplom- (DI) og Masteruddannelser (MA)  

Overall framework

Dette notat er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Principperne, der beskrives i dokumentet, er forankret i den overordnede ramme for ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemets struktur, kvalitetsområder og målsætninger inden for de enkelte områder er yderligere beskrevet i ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”. Kvalitetssystemets overordnede processer er beskrevet i dokumentet ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet”. De overordnede processer er ”Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” samt ”Evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen”.

Contact and responsibility

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Concept definitions

Der henvises til "Overordnede principper for indikatorer og grænseværdier".

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd