AAU Handbook

Regler for Journalisering af anmeldelse af IT-systemer til Rigsarkivet (RA)

Published: 21.12.2020 (Last revised: 29.01.2021)

Print as pdf

Content

Følgende regler for journalisering af andmeldelse af IT-systemer til Rigsartivet er udarbejdet af ESDH-sekretariatet og godkendt af den administrative ledergruppe på AAU. Reglerne henvender sig til systemejere på AAU.

Regler for journalisering af anmeldelse af IT-systemer til Rigsarkivet (RA)

Origin, background and history

ESDH-sekretariatet har udarbejdet regler for journalisering af anmeldelse af systemer til Rigsarkivet, og disse er godkendt af Den administrative ledergruppe, 2020.

Purpose and delimitation

Formålet med nedenstående regler for journalisering anmeldelses- og godkendelsessager til Rigsarkivet er at sikre, ens journalisering af denne type sager på tværs af organisationen med henblik på at der til stadighed kan fastholdes et overblik over denne type sager, og samtidig sikre bedst muligt grundlag for erfaringsudveksling på tværs af organisationen.

Overall framework

Reglerne for journalisering skal anvendes ved anmeldelse af systemer til Rigsarkivet. Der henvises i øvrigt til ”Procedure for indberetning af databærende IT systemer til Rigsarkivet”

Contact and responsibility

ESDH-sekretariatet er ansvarlig for reglerne og kan kontaktes på ESDH-sekretariat@adm.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd