AAU Handbook

Afslutning af ansættelsesforholdet ved Aalborg Universitet

Procedure for håndtering af fratrædelser, når medarbejdere ved AAU ønsker at afslutte ansættelsesforholdet

Published: 19.11.2019 (Last revised: 19.08.2020)

Print as pdf

Content

Denne procedure beskriver, hvordan en medarbejder ved Aalborg Universitet skal forholde sig, når vedkommende ønsker at fratræde sin stilling.

Når medarbejderen ønsker at afslutte ansættelsesforholdet

Når en medarbejder ønsker at afslutte sit ansættelsesforhold ved Aalborg Universitet, skal vedkommende skriftligt opsige sin stilling med et varsel svarende til det individuelle opsigelsesvarsel.

Opsigelsesvarslet fremgår af ansættelsesbrevet.

Hvis medarbejderen er omfattet af Funktionærlovens regler om opsigelse, er opsigelsesvarslet udenfor prøvetiden en måned med fratræden ved den efterfølgende måneds udgang.

Opsigelsen sendes til lederen af instituttet eller afdelingen.

Lederen sender en kvittering for modtagelsen til medarbejderen samt sender opsigelsen til HR-afdelingen til videre foranstaltning. HR-afdelingen sikrer, at dekanen orienteres om opsigelser fra VIP’ere, samt at der sendes formelle papirer til medarbejderen, og at lønudbetalingen ophører.

Nærmeste leder bør som udgangspunkt invitere medarbejdere i stillinger fra ph.d.-niveau og op samt TAP, dog ikke D-TAP, til en fratrædelsessamtale.

 

Origin, background and history

Behandlet og godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 25. september 2019.

Contact and responsibility

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Camilla Vinther Sørensen eller Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd