AAU Handbook

Staff benefits

Policy on staff benefits for staff members at Aalborg University

Published: 28.10.2019 (Last revised: 10.12.2019)

Print as pdf

Content

Aalborg University’s most important resource is its staff members. Staff wellbeing is an important element in the goal achievement and development of the university. Therefore, Aalborg University offers all staff a number of staff benefits within the scope of the Danish state sector.

As a rule, departments and units decide which staff benefits will apply (in practice, the individual head of department or administrative manager decides).

Generally, it is recommended that the individual consultation committees discusses the choices and implementation of staff benefits based on the following offers:

1. Free fruit, coffee, tea and water

The management may offer staff free fruit, coffee, tea and water during working hours.

2. Social events

The management may provide financial support to social events such as Christmas parties, summer parties, etc.

3. Use of university premises for private functions

The management may offer staff the opportunity to use university premises for private functions upon agreement. In such cases, the staff member will cover all expenses for tableware, cleaning or other services, and the premises must be in the same state and condition when vacated. For further information, please refer to the rules governing the use of premises at Aalborg University[PBH1] .

4. Massage services

The management may provide staff members the opportunity of massage services during working hours.  AAU will also provide a room for the massage at the university premises, but the staff members must cover the cost of the massage themselves. Agreements with masseurs must be made by the individual units/departments, who may also make joint agreements.

5. Smoking cessation courses

Aalborg University offers smoking cessation courses to staff members who are interested in such an offer. The HR Department ensures that smoking cessation courses are regularly offered to university staff.

6. Sporting events

The management may provide support for staff members participating in various sporting events such as providing free sports clothes with AAU logo when such an event might provide publicity for AAU.

7. Rental of holiday houses

Staff members have the opportunity to rent AAU’s holiday houses in Denmark through AAU's Holiday Houses Rental Service. AAU’s Holiday Houses Rental Service owns 5 houses located in Blokhus, Hune, Skagen, Løkken and Nr. Lyngby. In addition, under certain conditions it may also be possible to rent an AAU apartment in Copenhagen.

LogBuy – Access to benefits and discounts outside work

Aalborg University offers all salaried staff members access to the discount portal LogBuy, which provides discounts and benefits for use outside working hours. The portal includes discounts on travel, household appliances, fitness, child care articles, food, electronics, clothing and petrol. The discounts are between 2%-70%.

Other staff benefits

Aalborg University offers a number of other staff benefits. Further information is available in Danish on AAU Inside (under Tilbud til ansatte).

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook