AAU Handbook

Uddannelsesindhold på instituthjemmesider

Uddannelsesindhold på instituthjemmesider

Published: 23.04.2019 (Last revised: 04.02.2022)

Print as pdf

Content

INDHOLD PÅ UDDANNELSESSIDER

Uddannelsessider for et institut skal som minimum indeholde nedenstående information. Det enkelte institut kan supplere med yderligere information.

Uddannelser tilknyttet instituttet 

Link til beskrivelser af uddannelserne på aau.dk/uddannelser (ved dansksprogede uddannelser) eller en.aau.dk/education (ved engelsksprogede uddannelser). Ved mange uddannelser kan uddannelserne for overskuelighedens skyld opdeles i en liste med bacheloruddannelser, en liste med kandidatuddannelser og en liste med efteruddannelser.

NB! Har instituttet uddannelser, som ikke længere optager nye studerende, kan der linkes til beskrivelserne på studerende.aau.dk/uddannelser-uden-optag eller students.aau.dk/educations-without-admission/.

Studienævn tilknyttet instituttet 

For hvert studienævn skal der være information om studienævnets medlemmer, mødekalender og mødereferater. Mødekalender/-referater kan placeres sikkert under passwordbeskyttelse, blot der linkes til deres placering fra studienævnssiden. Det skal desuden fremgå, hvilke uddannelser studienævnet dækker.

Aftagerpaneler tilknyttet instituttets uddannelser 

For hvert aftagerpanel skal der være en liste med aftagerpanelets medlemmer og deres arbejdsplads, mødekalender og mødereferater. Der skal desuden linkes til ”Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler” på kvalitetssikring.aau.dk/kvalitetsdokumenter/. Af GDPR-hensyn skal vi indhente samtykke fra aftagerpanelernes medlemmer, når vi lægger personhenførbar information på hjemmesiden i form af mødereferater og lister med navne og arbejdspladser. Samtykkeerklæring ligger under bilag.

Kvalitetssikring vedrørende instituttets uddannelser

Der er krav om, at kvantitative data fra undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer ligger offentlig tilgængelige. Samt en plan for evaluering. Der er intet krav om at offentliggøre kvalitative data herunder selvevalueringsrapporter. Husk at slette alle personhenførbare informationer fra evalueringer, inden de publiceres online. Inkluder en tekst om formålet med evaluering (evt. kopieret fra www.kvalitetssikring.aau.dk/evalueringer-undersoegelser/). Link til kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser: www.kvalitetssikring.aau.dk

Regler og formularer vedrørende studieadministration 

Vi skal arbejde for, at alle tværgående regler vedrørende uddannelse og studieadministration og målrettet studerende og ansatte samles i en for brugerne logisk struktur, som alle institutuddannelsessider linker til. Indtil da linkes fra hjemmeside/Moodle til relevante regler på:

Der linkes til bekendtgørelser på:

Der linkes til praktisk information på:

Der linkes til – eller vedhæftes – lokale uddannelsesspecifikke regler, blanketter og formularer. Vi skal arbejde for et fælles digitalt system for alle studieadministrative blanketter og formularer.

Studieordninger for instituttets uddannelser 

Der linkes til studieordninger.aau.dk enten med direkte link til de forskellige årganges studieordninger eller med en vejledning til, hvor de studerende finder den rette studieordning.

Kontakt 

Kontaktoplysninger for studieleder, studienævnsformand/-mænd, studienævnssekretær/-er og studiesekretærer. Kontaktoplysninger og mødetider for studievejlederne.

 

STRUKTUR PÅ UDDANNELSESSIDER

Indhold på forside: Oversigt og links til instituttets uddannelser

Topmenu på forside: Studienævn, Aftagerpanel, Kvalitetssikring, Regler og formularer, Kontakt og studievejledning.

Studerende vil ofte benytte deres studienævns side som indgang til information om studieadministration og uddannelse Det skal derfor være muligt at tilgå information om aftagerpaneler, kvalitetssikring, regler og formularer, studieordninger og studievejledning fra studienævnssider. Indsæt evt. en menu på alle undersider, der gengiver topmenuen på uddannelsesforsiden.

Det skal være muligt at tilgå information om aftagerpaneler fra Kvalitetssikringssiden, enten ved placering direkte på siden eller via link.

Eksempel på struktur for en institutuddannelsesside

Eksempel på placering af uddannelsesside i strukturen på instituttets hjemmeside

Uddannelse

Forskning

Samarbejde

Nyheder & events

Om instituttet

Kontakt os

Intranet

Education

Research

Cooperation

News & Events

About us

Contact us

Intranet

Eksempel på strukturen af indhold under uddannelsessiden

Uddannelsesforside

 • Bacheloruddannelser
 • Kandidatuddannelser
 • Efteruddannelser

Studienævn

 • Medlemmer
 • Mødekalender
 • Mødereferater
 • Studieordninger (link)

Aftagerpanel

Kvalitetssikring

 • Evalueringsplan
 • Undervisnings- og semesterevalueringer
 • Uddannelsesevalueringer

Regler og formularer

Kontakt og studievejledning

Front page of Education

 • Bachelor’s Programmes
 • Master’s Programmes
 • Continuing Education Programmes

Study Board

 • Members
 • Meeting Plan
 • Meeting Summaries
 • Study Curriculum (link)

Employer Panel

Quality Assurance

 • Evaluation Plan
 • Semester and Teaching Evaluations
 • Study Programme Evaluations

Rules and Forms

Contact and Study Guidance

 

SPROG PÅ UDDANNELSESSIDER

Institutter bestemmer selv sprog på uddannelsessider. Hvis instituttet har internationale studerende, undervisere og censorer, skal det være muligt for disse at finde den nødvendige information på engelsk, for at de kan opfylde kravene til deres studie/undervisning/eksaminering.

 

Purpose and delimitation

Formålet er at beskrive hvilket uddannelsesindhold, der skal kunne findes på uddannelsessiderne for det enkelte institut.

Contact and responsibility

Berit Fejborg, AAU Kommunikation

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd