AAU Handbook

QlikView: Budgetopfølgningsrapport

Her kan du læse om, hvordan du bruger budgetopfølgningsrapport i QlikView

Published: 05.03.2019 (Last revised: 26.04.2023)

Print as pdf

Content

I Budgetopfølgningsrapport 2019 er det nu muligt at åbne en kreditorfaktura. Herunder kan du læse om, hvordan du søger efter og åbner en kreditorfaktura direkte i QlikView. Rapporten har desuden fået en visuel opstramning/ensretning og fået tilføjet en række mindre ny elementer:

 • Valgbokse i venstre side på alle faner
 • Øvrige valgmuligheder er samlet i en fane
 • Faneblad med tabeller, der sammenligner anker og flydende budgetter
 • En beregnet budgetversion, der bygger på en samling af realiserede data for lukket periode tillagt budget for de resterende perioder.

Adgang til data

Da enkelte faktura kan indeholde personfølsomme oplysninger, har det været nødvendigt at tilføje samme type adgangsbegrænsning, som til de eksisterende lønrapporter.

Det betyder altså de omkostningssteder, du som bruger har adgang til her, er de samme, som du har adgang til i den nye budgetopfølgningsrapport. Er du i tvivl om, hvilke omkostningssteder du har adgang til, er det muligt at se dette ved at dobbeltklikke på ikonet i nederste venstre hjørne.

Kreditorfaktura

Faktura findes under fanen ”fakturatjek”. I denne fane er der en enkelt tabel samt nogle valgmuligmuligheder som kun er i denne fane.

 • Det er muligt at tilføje at tilføje yderligere oplysninger til tabellen ved at sætte flueben i tabellen i nederste venstre hjørne.
 • Det er muligt at isolere på fakturatype (debet/ kredit). Det er dog på nuværende tidspunkt kun muligt at fremsøge kreditfaktura, du foretager valget ved hjælp af de små knapper øverst.
 • Isoleres der på kreditorfaktura vil der ikke være data i en lang række af de øvrige faner (fx budgetopfølgningsrapporten) da disse kun kan vise data på sumniveau.
 • Faktura åbnes derefter ved at klikke på den valgte faktura i kolonnen ”se faktura”, fakura åbnes herefter i browser.

Beregnet budgetversion

I ”fanebladet budgetopfølgningsrapport” er der tilføjet en funktion, hvor det er muligt at tilføje en beregnet budgetversion. Denne sammenlægger de realiserede data for de perioder, der er lukket i ØSS inden for det valgte tidsinterval og tillægger budgettet for de perioder, der ikke er lukkede. Det er muligt at lave tilvalg for de enkelte underkonti.

Overall framework

De eksisterende budgetopfølgningsrapporter vil være tilgængelige i en måned fra dags dato, så det er muligt at flytte eventuelle egne tabeller og grafer til denne nye version.

Du kan læse mere om QlikView på QlikView-siden.

Contact and responsibility

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til bi-team@adm.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd