AAU Handbook

Omvendt betalingspligt – Moms – B2B –Bærbare pc mv

Omvendt betalingspligt – Moms – B2B –Bærbare pc mv

Published: 02.10.2018 (Last revised: 16.04.2019)

Print as pdf

Content

Pr. 1. juli 2014 blev der indført indenlandsk omvendt betalingspligt vedrørende moms på dansk salg af følgende varer:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare computere
 • Tablet‐pc’er
 • Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder.
 • Spillekonsoller

De nye regler betyder, at en dansk sælger som udgangspunkt ikke skal opkræve moms ved salg af ovennævnte varer (skal oplyse ” omvendt betalingspligt” på fakturaen for de varer der er omhandlet), men at det er køber, som skal beregne og afregne momsen af købet via momsangivelsen. Ved salg af andre produkter gælder de almindelige momsregler, da ovennævnte oversigt er udtømmende (dvs. eksempelvis stationære pc’er skal behandles efter de almindelige regler for moms).

 • Reglerne gælder ved salg til ”afgiftspligtige personer” i Danmark.
 • Reglerne gælder ikke for virksomheder hvis omsætning af de omhandlede varer til private udgør mere end 50% af den samlede omsætning. Detailbutikker der primært henvender sig til private, vil derfor som udgangspunkt stadig skulle opkræve moms af deres salg af disse produkter.

Reglerne gælder således for AAU, for ovennævnte varer som er købt i Danmark.
Da det er køber (her AAU), som skal beregne ”salgsmoms” og afregne momsen af købet via momsangivelsen af ovennævnte skal der fra 1. juli 2014 konteres på nye arter for de benævnte varer.
Det er derfor meget vigtigt at I decentralt er meget opmærksomme på at benytte disse nye konti vedr. køb af ovennævnte.

Selve beregningen af ”salgsmomsen” og efterfølgende indberetning og hjemtagelse af moms skal I ikke forholde jer til, da ØA udfører den del.


Der er i den anledning oprettet 3 nye art 15xxxx konti hvor I skal kontere de nævnte varer.
Dette netop for at kunne beregne den moms der skal indberettes til SKAT. Det er meget vigtigt, at i er opmærksomme på at kontere disse korrekt.
Følgende arter er oprettet:

150900 B. Indlands køb u/moms. Bærbar PC, Tablets, Spillekonsoller, Mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsanordninger

 • 150910 Bærbare PC, Tablets, Spillekonsoller
 • 150911 Mobiltelefoner
 • 150912 Integrerede kredsløbsanordninger, Chips

Når man konterer en korrekt faktura fra leverandør uden moms skal moms/afgiftskode ”0 ingen moms på fakturaen” benyttes i konteringen.
 
Hvis Leverandørerne ikke fremsender faktura vedr. ovenstående uden moms, skal fakturaen afvises og der skal udbedes kreditnota og ny faktura uden moms.

Fremsender en leverandør en faktura med moms vedr. ovenstående og I konterer den, så kan I ikke trække momsen fra, da SKAT ser det som en fejlmomset faktura. Dette medfører en merudgift i jeres regnskab.

Det er vigtigt at AAU (indkøbsenhederne) inden køb (efter 1/7‐2014) meddeler de relevante leverandører, at AAU i forhold til indenlandsk betalingspligt skal betragtes som en afgiftspligtig person, således at Leverandørerne – B2B ‐ skal fakturerer AAU uden moms vedr. ovennævnte varer. (tekst til leverandør se nederst i denne mail)

Eksempel på Indenlandsk fakt omv

Registrering af udstyr over 5.000 og under 100.000 kr.

Reglerne for registrering af udstyr gælder også for ovenstående køb.

Der vil når i konterer fakturaerne stadig skulle vælges om det skal registreres eller ”intet”.
Når registrator modtager workflow‐mailen, skal registrator dog benytte sig af de normale procedurer i samapp strukturen for registreringen i anlægsmodulet.


TEKST SOM I KAN MEDDELE JERES LEVERANDØRER VEDR. OVENSTÅENDE PRODUKTER.
KOPIER DEN IND I EN MAIL OG SEND TIL LEVERANDØREN, MÅSKE EFTERFULGT AF EN TELEFON OPKALD.

Kære Leverandør

Fra 1. juli 2014 må leverandører, jf. lov nr. 1637 af 26/12-2013 §2 stk. 1. nr. 5 og 6, ikke opkræve moms ved dansk salg (indenlandsk salg) af:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare computere
 • Tablet‐pc’er
 • Integrerede kredsløbsanordninger (inden integration i slutbrugerproduktet). Ifølge lovforslaget drejer det sig om mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder.
 • Spillekonsoller

ved salg til erhvervskunder.

De nye regler betyder, at I ikke må opkræve moms, når I fakturer til Aalborg Universitet. Det er Aalborg Universitet, der skal beregne og angive 25 % dansk moms til SKAT, efter gældende regler.

Da Aalborg Universitet er en erhvervskunde, bedes I fra 1. juli 2014 fakturere ovennævnte produkter uden moms til Aalborg Universitet. Alt andet skal behandles på almindelig vis.

Skat’s Styresignal fortæller mere konkret om hvad integrerede kredsløbsanordninger er. Følgende er bl.a. omfattet: (ej udtømmende)
Herved omfattes eksempelvis

 • CPU-enheder
 • GPU-enheder
 • RAM-enheder

Med "enhed" menes selve chippen.

Herved omfattes eksempelvis ikke:

 • Elektrisk filter
 • Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans
 • Kondensatorer
 • Sensorer

Herved omfattes eksempelvis heller ikke følgende genstande, idet de integrerede kredsløbsanordninger anses for indbygget i en enhed og forbundet med andre komponenter:

 • Komponenter i hvilke flere integrerede kredsløbsanordninger er monteret sammen
 • Sammensatte elektroniske kredsløb
 • Memory cards med integrerede kredsløbsanordninger (smart cards)
 • Flash memory cards
 • Interface cards
 • Lydkort
 • Grafikkort
 • Memory sticks (USB-memory nøgler)
 • RAM-moduler/RAM-blokke
 • Dongles

Læs mere på: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2161804&vId=0

NYT PR. 1/12‐2014 NY TELEUDBYDER > TELENOR
TELENOR OPLYSER AT DE SÆLGER MERE END 50% TIL PRIVATE.
Derfor skal I pr. 1/12 2014 når i køber mobiltelefoner, tablets hos TELENOR modtage fakturaer med moms som før 1/7‐2014 og kontere dem på de normale konti i henhold til de regler fra før 1/7‐2014.:

 • 150510 Driftsmateriel ‐ her konteres mobiltelefoner købt hos TELENOR
 • 150810 IT‐udstyr ‐ her konteres tablets købt hos TELENOR

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd