AAU Handbook

Research: How to register external publications in Pure

Organizational affiliation in Pure

Published: 14.08.2018 (Last revised: 07.01.2019)

Print as pdf

Content

 

Internal authors

The author is consideres internal if he/she is affiliated to Aalborg University in the full text.

 

All levels

All internal authors are affiliated to a faculty and a department. At some departments there are also section- and research group affiliations. In Pure it may look like this:

Only one organization at the same level

At departments where academic staff may be affiliated with several research groups, one must take into consideration which research group should be affiliated to the publication in question. Remove irrekevant research groups (click the minus):

Centres and other traversing organizations are in many cases not to be affiliated. Organizations that have been dissolved prior to the year of publications should not be affiliated.


External authors

AAU researchers have the possibility of registering publications in Pure that are published prior to the researcher's affiliation with the university. It may be external publications where non of the authors are affiliated to AAU, or internal publications where one or more of the authors are affiliated to AAU.
The affiliated authors will in many cases be internal academic staff, who will have external publications displayed on their profiles. However, when the author has external affiliations only, an external organization must be affiliated instead. In Pure it may look like this:

(A publication is completely external if non of the authors have AAU affiliation in the full text). In the publication record, you click on "Edit" next to the person you want to give external affiliation:

When you remove the tick for internal organizations an external organization will be added.

If you do not know the external organization, select "Unknown".

Origin, background and history

Compiled by the VBN Team on 13th August 2018.

Purpose and delimitation

Good advice on how to handle external publications in Pure.

Overall framework

Research registration at Aalborg University.

Contact and responsibility

The VBN Team: vbn@aub.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Related documents

Research registration: Guide to registration of open access publications in Pure

Regarding peer-reviewed journal articles and conference papers, as well as other publications

Read more

Research publication - guide to organizational affiliation

A good advice regarding correct organizational affiliation

Read more