AAU logo

AAU Handbook

Arbejdsmiljø - Delpolitik til personalepolitikken om arbejdsmiljø

Published: 22.06.2018 (Last revised: 17.09.2020)

Print as pdf

Content

På Aalborg Universitet er et godt organisatorisk, socialt og fysisk arbejdsmiljø en forudsætning for universitetets udvikling, produktivitet, de ansattes trivsel og motivation samt optimal anvendelse af universitetets resurser. Aalborg Universitet skal til enhver tid have en veluddannet arbejdsmiljøorganisation, som har fokus på udviklende tiltag samt forebyggende og reagerende handlinger, så overbelastning af de ansatte undgås både på kort og lang sigt.

Aalborg Universitet tilstræber en god dialog mellem ledelse og medarbejdere, idet dette bidrager til sikringen af det gode organisatoriske, sociale og fysiske arbejdsmiljø.

Læs mere om vores syn på arbejdsmiljø i Aalborg Universitets Arbejdsmiljøpolitik og på Arbejdsmiljøsektionens hjemmeside.

Origin, background and history

Delpolitikken til personalepolitikken er godkendt af HSU den 11. april 2018. Arbejdsmiljøpolitik mv. er hovedarbejdsmiljøudvalgets (HAMiU) domæne.

Contact and responsibility

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøsektionen.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd