AAU logo

AAU Handbook

Eurokontivejledning

Proceduren dækker de interne procedurer for en eurokontos cyklus; oprettelse, overførsler, kontoudtog og lukning.

Published: 25.05.2018 (Last revised: 26.04.2019)

Print as pdf

Content

OPRETTELSE

Såfremt der i sammenhæng med et EU projekt, hvor Aalborg Universitet er koordinator, er krav om oprettelse af en rentebærende konto som føres i euro, bedes der sendt en mail til Projektøkonomi. Mailen skal indeholde oplysninger i form af projektnavn og nr., type, projektsekretær og grant agreement no. i det omfang de kendes. Herefter tager Projektøkonomi kontakt til Spar Nord som opretter kontoen og kontooplysninger videregives til den oplyste projektsekretær, som vil være ansvarlig for kontoen.

BRUG AF EUROKONTO

Indbetalinger:

 • Hovedkassen modtager advis fra Spar Nord og afleverer dette til Projektøkonomi.
 • Projektøkonomi videregiver pr. mail oplysning om indbetalingen til projektsekretæren.
 • Det er herefter projektsekretærens ansvar at viderefordele de modtagne midler hurtigst muligt i henhold til vilkårene for den enkelte bevilling, herunder også midlerne til AAU.

Renteindtægter/kontoudtog:

 • Tilgodehavende renter tilskrives én gang årligt, pr. 31/12.
 • I forbindelse hermed vil der i januar blive udsendt kontoudtog dækkende perioden 1/1 til 31/12 for det foregående år til projeksekretæren, hvor årets posteringer samt renteindtægt kan ses.
 • Såfremt der ud over dette er behov for kontoudtog eller at få oplyst tilgodehavende renter pr. d.d. tages kontakt til Projektøkonomi.

Udbetalinger:  

 • Blanketten Overførsel til samarbejdspartner fra euro-konto udfyldes og sendes til Projektøkonomi med intern post. Det skal være originalblanketten påført underskrifter, for at undgå evt. misforståelser. Vær opmærksom på, at der skal kunne svares ja til alle fire tjekpunkter, samt at bankoplysninger for samarbejdspartneren er vedlagt.
 • Projektøkonomi tjekker formalia og videregiver til Hovedkassen til ekspedition.
 • Der gives ikke automatisk besked til projektsekretæren når overførslen har fundet sted. Skulle der være tilfælde, hvor dette ønskes, skal Projektøkonomi kontaktes. 

LUKNING AF KONTO

 • Anmodning om lukning af eurokonto udfyldes og sendes til Projektøkonomi.
 • Projektøkonomi tager kontakt til Spar Nord som foretager lukning af kontoen.
 • Saldo samt tilgodehavende renter bliver herefter placeret på projektets beholdningskonto.
 • Der fremsendes kontoudtog for de bevægelser som har været siden sidst fremsendte til projektsekretæren.
 • Såfremt AAU midler ikke overføres til projektets beholdningskonto snarest muligt efter slutudbetaling er modtaget, samt at projektet anses som værende afsluttet af bevillingsgiver, vil evt. betydelige renteindtægter ikke tilfalde projektet, men overgå til rektors rådighed.

Origin, background and history

Version 1.0 - August 2014

Contact and responsibility

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd