AAU Handbook

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Procedure for OPRETTELSE AF OG ÆNDRINGER PÅ SIDEFAG OG TILVALGSFAG PÅ AAU.DK/UDDANNELSER/SIDEFAG-TILVALGSFAG/

Published: 30.01.2018 (Last revised: 25.01.2019)

Print as pdf

Content

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF SIDEFAG

 1. Studielegalitet sender en mail til ITS (its@its.aau.dk), med instituttets kommunikationsansvarlige samt Optagelse og Efteruddannelse på cc, og anmoder om at få sidefaget oprettet i Infoglue.

  ITS skal have følgende informationer fra Studielegalitet:
  - sidefagets titel (dansk og engelsk)
  - campus
  - sprog
  - institut

 2. ITS opretter sidefaget i Infoglue. 
   
 3. ITS svarer på mailen fra Studielegalitet, hvor instituttets kommunikationsansvarlige samt Optagelse og Efteruddannelse er på cc, når sidefaget er oprettet og klar til inddatering.
   
 4. Instituttets kommunikationsansvarlige udfylder uddannelsesbeskrivelsen og artiklen ’Studiets vejleder’, og Optagelse og Efteruddannelse indsætter de konkrete adgangskrav i artiklen ’Adgangskrav’ samt ansøgningsprocedurer i artiklen "ansøgningsprocedurer".
   
 5. Instituttets kommunikationsansvarlige svarer på mailen fra ITS – med Optagelse og Efteruddannelse på cc - når uddannelsesbeskrivelsen og artiklen ’Studiets vejleder’ er klar til publicering og angiver link til studieordning.
   
 6. Optagelse og Efteruddannelse svarer på mailen fra ITS – med instituttets kommunikationsansvarlige på cc – når artiklen ’Adgangskrav’ er klar til publicering.
   
 7. Når der er ok fra både instituttets kommunikationsansvarlige og Optagelse og Efteruddannelse, publicerer ITS sidefaget og besvarer mailen fra Studielegalitet, hvor instituttets kommunikationsansvarlige, Optagelse og Efteruddannelse og Studievejledningen er på cc, og sætter AAU Kommunikation (aaukommunikation@adm.aau.dk) på cc.
   

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF TILVALGSFAG

 1. Studielegalitet sender en mail til ITS (its@its.aau.dk), med instituttets kommunikationssansvarlige samt Optagelse og Efteruddannelse på cc, og anmoder om at få faget oprettet i Infoglue.

  ITS skal have følgende informationer fra fakultetet:
  - tilvalgsfagets titel (dansk og engelsk)
  - campus
  - sprog
  - institut

 2. ITS opretter tilvalgsfaget i Infoglue.
   
 3. ITS svarer på mailen fra Studielegalitet, hvor instituttets kommunikationsansvarlige samt Optagelse og Efteruddannelse er på cc, når faget er oprettet og klar til inddatering.
   
 4. Instituttets kommunikationsansvarlige udfylder uddannelsesbeskrivelsen inkl. artiklerne ’Adgangskrav’ og ’Studiets vejleder’.
   
 5. Instituttets kommunikationsansvarlige svarer på mailen fra ITS – med Optagelse og Efteruddannelse og Studievejledningen på cc - når uddannelsesbeskrivelsen og artiklerne ’Adgangskrav’ og ’Studiets vejleder’ er klar til publicering og angiver link til studieordning.

 6. Når der er ok fra Instituttets kommunikationsansvarlige, publicerer ITS tilvalgsfaget og besvarer mailen fra Studielegalitet, hvor instituttets kommunikationsansvarlige samt Optagelse og Efteruddannelse og Studievejledningen er på cc, og sætter AAU Kommunikation (aaukommunikation@adm.aau.dk) på cc.

 

PROCEDURE FOR ÆNDRINGER PÅ EKSISTERENDE SIDEFAG / TILVALGSFAG

 1. Studielegalitet giver ITS (its@its.aau.dk), Optagelse og Efteruddannelse og Instituttets kommunikationsansvarlige besked om ændringer på et sidefag / tilvalgsfag i forhold til titel, campus, sprog og adgangskrav [1] samt i tilfælde af nedlæggelse af et sidefag / tilvalgsfag.'

  I mailen fra fakultetet skal følgende fremgå:
  - instituttet, som sidefaget / tilvalgsfaget hører under
  - sidefagets / tilvalgsfagets danske og engelske titel
 2. For sidefag: Optagelse og Efteruddannelse foretager eventuelle ændringer i adgangskravene, hvis der er tale om ændringer som følge af adgangsbekendtgørelsen, og publicerer disse.

  For tilvalgsfag: Instituttets kommunikationsansvarlige foretager ændringer af adgangskrav i artiklen "Adgangskrav" på det pågældende tilvalgsfag i indholdsdelen, undtagen hvis der er tale om ændringer som følge af adgangsbekendtgørelsen, se note 2, og publicerer disse
   
 3. A: ITS foretager ændringer af titel, campus eller sprog i strukturdelen i aau.dk/uddannelser, publicerer dem og svarer tilbage til alle via mailen fra fakultetet med AAU Kommunikation (aaukommunikation@adm.aau.dk) på cc.

  B: Instituttets kommunikationsansvarlige foretager ændringer af titel, campus eller sprog i selve uddannelsesbeskrivelsen (content) og publicerer selv disse.

Fodnoter

[1] Hvis der er tale om ændringer i adgangskrav som følge af ændringer i adgangsbekendtgørelsen, så orienterer Studielegalitet herom og giver besked til Optagelse og Efteruddannelse om at rette i adgangskravene i aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag.

Origin, background and history

Proceduren er opstået gennem et samarbejde mellem Studieservice, AAU Kommunikation, ITS og fakulteternes uddannelsesteams i et forsøg på at skabe et hensigtsmæssigt workflow for alle involverede afdelinger.

Purpose and delimitation

Formålet med proceduren er at gøre de inddateringsansvarlige på uddannelsesbeskrivelserne på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag/…opmærksomme på, hvordan de skal indberette ændringer til AAU’s online studieguide, således alle får den information, de skal have på lige præcis det tidspunkt, de har brug for den ift. at udføre deres arbejdsopgave.

Overall framework

Proceduren hænger sammen med tilsvarende procedurer for:
- Bacheloruddannelser (Dansk og engelsk)
- Kandidatuddannelser (Dansk og engelsk)
- Masteruddannelser (Efteruddannelse)

Contact and responsibility

AAU Kommunikation samt Studieservice

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd