AAU Handbook

Årlige likviditetsopgørelser på bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

I denne procedure kan du læse om udarbejdelse af årlige likviditetsopgørelser for bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Published: 17.01.2018 (Last revised: 15.02.2022)

Print as pdf

Purpose and delimitation

Danske universiteter skal ikke længere sende årsregnskab til Danmarks Frie Forskningsfond. I stedet skal universiteterne hvert år afstemme indtægter og forbrug på de aktive bevillingssager. Er der midler over et vist beløb, som ikke er brugt afhængigt af bevillingsstørrelse, skal universiteter sikre rebudgettering over for Danmarks Frie Forskningsfond.

Målgruppen for proceduren er projektadministratorer, dvs. økonomimedarbejdere, der står for den løbende håndtering af projektets økonomi, herunder økonomisk afrapportering, bogføring mm.

 

Contact and responsibility

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd