AAU Handbook

Working at AAU: #3 Salary

Academic staff (conducting teaching and/or researching tasks) will be paid according to the Agreement for Publicly Employed University Graduates.

Published: 12.01.2018 (Last revised: 17.02.2020)

Print as pdf

Content

Salary as academic staff

Academic staff (conducting teaching and/or researching tasks) will be paid according to the Agreement for Publicly Employed University Graduates. This consists of a basic salary scale based on prior work seniority gained after completion of the Master's degree (the work experience may need to be documented by i.e. employment contracts, pay slips etc.):

Seniority                      Monthly basic salary incl. pension supplement (as of April 2017)

Up to 2 years               DKK 29,016,08

2-3 years                      DKK 31,272.17

3-4 years                      DKK 33,329.58

More than 4 years        DKK 35,356.75

Professors                    DKK 53,008.42

Beside the basic salary, all academic staff receives a monthly salary supplement according to position: 

Position                         Monthly supplement incl. pension supplement* (as of April 2017)

Ph.D. Fellow                 DKK 1,294.37 (*non-pensionable)

Research Assistant       DKK 3,784.18

Postdoc                         DKK 5,015.06

Assistant Professor       DKK 5,015.06

Researcher                    DKK 5,015.06

Associate Professor      DKK 9,063.72

Senior Researcher        DKK 9,063.72

Professor                       DKK 5,228.67

   
According to the above-mentioned agreement it is also possible to negotiate additional supplements either as monthly supplements or as one-time pay considerations. Usually these salary negotiations take place at AAU each year in autumn for academic staff.

Additional supplements/considerations are negotiated between the faculties and the shop stewards except for professors, who can negotiate themselves. You can find a list of shop stewards at AAU: http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/2751.

For information on how to understand your pay slip see the guide from AAU's Salary Office: http://www.en.okonomi.aau.dk/salary-office/

 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd