AAU Handbook

Personlig Assistance - Handicapledsagere i Staten

Vejledning til ansættelser af handicapledsagere / personlige assistenter

Published: 08.01.2018 (Last revised: 09.11.2020)

Print as pdf

Content

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., kan personer med handicap blandt andet søge personlig assistance til udøvelsen af et erhverv.

En ansættelse som personlig assistent, er en ansættelse under det rummelige arbejdsmarked. Læs mere om andre ansættelser under det rummelige arbejdsmarked her.

Tilskud ydes til aflønning mv. af en personlig assistent, der skal ansættes i virksomheden. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre.

En personlig assistent ansættes altid iht. Finansministeriets Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for handicapledsagere i staten mv.

Ansættelsen sker på timeløn iht. cirkulæret. Til brug ved lønanvisning skal der for hver måned udfyldes en timeseddel. Timesedlen afleveres til lederen tjenestested til attestation. Timesedlen skal være Lønkontoret i hænde senest den sidste arbejdsdag i måneden.

Procedure for ansættelse af en personlig assistent

Som institutsekretær o.l. skal du følge dette sagsflow i forbindelse med ansættelse af en personlig assistent efter reglerne i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og finansministeriets cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for handicapledsagere i staten m.

 • Fra jobcenteret modtager det administartive tjenestested "Bevilling af personlig assistent/handicapledsager"
 • Det administrative tjenestested sender følgende til HR-afdelingen, via Workzone:
 1. Bevilling af personlig asssistent / handicapledsager
 2. Indstillingsblanket
 3. Eksamensbevis

Sagen sendes via Workzone til est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk (afhængig af området)

Når sagen er modtaget i HR-afdelingen udfærdiges ansættelsesbrev og lønskema. HR-afdelingen orienterer via e-mail når medarbejderen er tastet i Scanpas, hvorefter medarbejder-ID kan findes. Den samlede sagsbehandlingstid fra start til medarbejderen kan tiltræde, er typisk 14 arbejdsdage, såfremt HR-afdelingen har modtaget alle de relevante oplysninger.

 

Origin, background and history

Publikationsdato: 26/04-2016

Purpose and delimitation

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., kan personer med handicap blandt andet søge personlig assistance til udøvelsen af et erhverv.

En ansættelse som personlig assistent, er en ansættelse under det rummelige arbejdsmarked. Læs mere om andre ansættelser under det rummelige arbejdsmarked her.

Overall framework

Forefindes ikke.

Contact and responsibility

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen via est-dram@adm.aau.dk eller hsf-dram@adm.aau.dk 

Tilknyttede personer:

Line Hougaard Nørbak
Hanne Skovrider
Agnete Vind

Concept definitions

Forefindes ikke.

Attachment

Forefindes ikke.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd