AAU Handbook

E-rekruttering

Anvendelse af systemet

Published: 24.11.2017 (Last revised: 07.07.2020)

Print as pdf

Content

Den centrale del af E-rekrutteringssystemet

Den centrale del af systemet administreres af HR-afdelingenr. HR-afdelingen administrerer både det teknisk-administrative område (TAP) og det videnskabelige område (VIP). HR-afdelingen har det overordnede ansvar for at kvalitetssikre alle ansættelser på AAU.

 

Den decentrale del af E-rekrutteringssystemet

Dele af systemet er decentraliseret med følgende muligheder:

 • Udarbejde stillingsopslag. Stillingsopslagene godkendes og publiceres på www.stillinger.aau.dk af HR-afdelingen
 • Modtage ansøgninger elektronisk
 • Korrespondere med ansøgerne via systemet, herunder sende masse e-mails
 • Prioritere og udvælge ansøgere til samtale

 

Generelt om adgang til E-rekrutteringssystem

Ansøgning om adgang til systemet sker ved udfyldelse af HR-afdelingens Brugerautrorisationsblanket. Ekspeditionstid er cirka tre arbejdsdage.

Da e-rekrutteringssystemet indeholder personlige oplysninger om ansøgere til stillinger ved Aalborg Universitet, stilles der iht. Lov om behandling af personoplysninger krav om visse sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af disse data. Som bruger af systemet indtræder du i de rettigheder og forpligtelser, der er beskrevet i §5-6 i Lov om behandling af personoplysninger. Det betyder bl.a. at du ikke må videregive eller anvende de fortrolige oplysninger i e-rekrutteringssystemet i andre sammenhænge end rekrutteringsprocessen.

Det er endvidere vigtigt at vide, at man som bruger har tavshedspligt med hensyn til de personlige forhold og andre omstændigheder, man måtte blive bekendt med i forbindelse med sagsbehandling omkring rekrutteringsproces.

Der anvendes adgangskontrol til systemet.

 

Origin, background and history

Forefindes ikke.

Purpose and delimitation

Aalborg Universitets e-rekrutteringssystem er et indkøbt forud defineret rekrutteringssystem fra People XS. Systemet består af en central og decentral del. Det er et rekrutteringssystem, der er med til at sikre en professionel rekrutteringsproces og at universitetet overholder gældende regler indenfor området. Via systemet kan universitet opslå ledige stillinger i en ensartet opbygning, modtage ansøgninger elektronisk og sagsbehandle elektronisk gennem hele rekrutteringsprocessen.

Overall framework

Forefindes ikke.

Contact and responsibility

Spørgsmål vedr. anvendelse af E-rekrutteringssystemet

Dini Boer, dbo@adm.aau.dk, 9940 7307

Line H. Nørbak, lnb@adm.aau.dk,  9940 9584

 

Concept definitions

Forefindes ikke.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd