AAU Handbook

Arbejdsmiljøorganisationen

På Aalborg Universitet

Published: 24.11.2017 (Last revised: 05.03.2020)

Print as pdf

Content

AAU's arbejdsmiljøorganisation er stedet, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Alle arbejdspladser i Danmark med mindst 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at styrke arbejdsmiljøet.

Det er arbejdsgiveren alene, som har ansvaret for arbejdsmiljøet, ledelsen har en række pligter i relation til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, men ledere og medarbejdere skal samarbejde om at udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljøgruppen er grundstammen i arbejdsmiljøarbejdet, idet arbejdsmiljøgruppen tager sig af de daglige, operationelle opgaver med arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget varetager de virksomhedspolitiske, strategiske opgaver i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøudvalget består af den arbejdsmiljøansvarlige leder og repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne.

Læs om om hvor du skal henvende dig vedr. arbejdsmiljøet på din arbejdsplads and in English here.

Du kan hente institutlederens guide til arbejdsmiljøorganisation.

Se også Samarbejdssekretariatets vejledning i sammenlægning af SU og AMiU (§8-sammenlægning)

Læs også om arbejdsmiljøansvaret på AAU og om begreberne arbejdsmiljø, sikkerhed og beredskab.

På Aalborg Universitet har vi desuden valgt at etablere et hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU), som varetager de virksomhedspolitiske, strategiske opgaver, der gælder for hele universitetet.

Aalborg Universitet er en stor virksomhed, hvorfor man har valg at organisere arbejdsmiljøorganisationen som følger:

 

´´

Contact and responsibility

Arbejdsmiljøsektionen (Arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk)

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd