AAU Handbook

Relevant knowledge dissemination tasks for PhD students

Published: 20.12.2018 (Last revised: 20.12.2018)

Print as pdf

Content

Relevant knowledge dissemination tasks for PhD students

 

OBJECTIVE AND DEFINITION

The guide concerns knowledge dissemination which is a mandatory element of the Danish PhD programme, cf. the PhD Order § 7. The knowledge dissemination requirement thus applies to all PhD students, whereas the teaching obligation of 600 hours only applies to PhD students who are employed by the university according to the AC agreement (at Faculty of Humanities, the teaching obligation is reduced from 840 to 600 hours).

CONTENT

PhD students who are enrolled at the Danish Universities must gain experience of teaching activities or other forms of knowledge dissemination which is related to the student's PhD project, cf. the PhD Order § 7. It means that knowledge dissemination activities should be related to the methodological, theoretical or empirical field of the PhD project.
Examples of relevant knowledge dissemination activities are:

Teaching activities:

Seminars and lecturing
Project supervision on Bachelor’s and Master’s level

 Knowledge dissemination outside academia:

Presentations at practitioners’ conferences and meetings
Presentations and lectures to for example municipalities, regions, ministries, organizations, educational institutions and other partners
Participation in follow-ups with external partner, for example meetings and workshops
Communication with media stakeholders

Other academically relevant organisational task

Contribution to application for external funds
Coordination of research networks, organization of conferences and workshops, contact to business partners
Exhibition work

OVERALL FRAMEWORK

Ministerial Order No 1039 of 27 August 2013 on the PhD Programme at the Universities and Certain Higher Artistic Educational Institutions (PhD Order)

CONTACT/RESPONSIBILITY

The PhD administration, Faculty Office for Humanities and Social Sciences, email hum-phd@adm.aau.dk.

 

 

 

 

 

Origin, background and history

Publiceret 20.12.2018

Purpose and delimitation

Guide for PhD students and supervisors at Doctoral School of the Humanities

Contact and responsibility

krs@adm.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd