AAU Handbook

RUS2: Receive a status email from the travel system

How to receive a status email from RUS2

Published: 12.10.2018 (Last revised: 22.11.2018)

Print as pdf

Content

RUS2 gives you the option of receiving notifications showing the settlements/e-transactions that you have available for processing in the system.

Under ‘My settings’, you can select how often and when to receive such notifications.

Note that selecting ‘Instant notifications’ may cause certain inconveniences, since this will trigger an email per each line in the settlement rather than one per settlement. Therefore, we highly recommend that you activate ‘Enable scheduled status report’, which is the focus of this guide.

1: Click ’My settings’

2: Mark ‘Enable scheduled status report’

3. When ticking ‘Date’ and ‘Time’, you will be able to choose on which weekdays and at what time you wish to receive a status email from the travel system.


4. Click save.

You will then receive an email from the system on the day/s that you have requested a status report. The report will include a list of what you have available for processing in RUS2. The list may look as follows:

Also, the status report shows whether you have any ‘Credit card transactions for specification’. This covers whether you have any open e-transactions relating to purchases on an AAU credit card or via Egencia, and whether you have any open e-transactions relating to previously paid advance payments in RUS2.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd