AAU Handbook

Kontering af rekvisition

Published: 08.05.2018 (Last revised: 14.09.2021)

Print as pdf

Content

Kontering af en rekvisition

 • Tryk ”Check ud” i indkøbsvognen

Du skal nu påføre yderligere oplysninger, før du afsender rekvisitionen til godkendelse. En rekvisition skal altid være konteret for at blive til en indkøbsordre. Kontoen bliver automatisk udledt af systemet ud fra varekategori og artskonto.

Rekvisitionsbeskrivelse vil altid være udfyldt med teksten fra den øverste varelinje i din kurv. Denne kan du rette til en anden sigende tekst. Det er også muligt, senere at søge efter rekvisitioner ud fra Rekvisitionsbeskrivelse.
Projektkontering

Hvis købet ikke skal påvirke noget projekt, skal du ikke gøre noget. Værdien 000000 (6x0) er forudfyldt som standard.

Tast xxxxxx, hvis ordren  skal tilknyttes et projekt. 

Hvis købet skal påvirke et projekt, skal du taste/vælge en projektkode.Hvis du ikke kender projektkoden, kan du søge den ved at trykke på ”luppen”.
Du kan søge på et givent projekt eller på en beskrivelse. Du kan også trykke på start, hvorefter alle projekter vises.


Du får overført projektkoden til rekvisitionen ved at trykke på ”Kvikvælg” 
BEMÆRK, at underkonto og omkostningssted vil defineres af projektkode, hvis de er oprettet til det. Alle konteringslinjer vil blive overskrevet med disse.
Ændr konteringsstreng

Har du behov for at påføre analysenummer, formål m.m., kan du gøre dette ved at trykke på enten ”Omkostningskonto”, hvis du kun har købt varer indenfor en artskonto/kategori:

Tryk på den understregede tekst ud for ”Omkostningskonto”.

Vælg ”Flere”, hvis du har købt varer med forskellige artskonti og kategorier.

Der åbnes en visning af alle kontostrenge, Tryk på omkostningskontoen ud for den konto, du vil ændre.

Du får mulighed for at søge og udvælge flere kontooplysninger.

Du kan se eksempel på ændring i kontostregen herunder. Du søger ved at trykke på luppen ud for den del af kontostrengen, som skal ændres.

I nedenstående eksempel er der søgt på Formål.   

 

Tryk på Omkostningskontoen, tryk på logoet ”Søg efter Hovedbogens kontoplan.

Tilpas de enkelte dele i kontostrengen

Kontobilledet åbner, og du trykker igen på omkostningskontoen ud for den konto, du vil ændre.

I nedenstående eksempel er der søgt på Formål.  Tryk på luppen ved siden af ”Formål.”


Du kan søge efter nummeret eller tekst eller trykke ”Start”, hvilket viser alle Formål. Hvis du vil søge på tekst skal du rette til ”Beskrivelse”.
Vælg det Formål, du skal bruge ved at trykke på ”Kvikvælg”.

Så bliver Formål overført til din kontering.
Herefter kan du ændre andre dele af kontostrengen. For at få kontostrengen opdateret, trykker du ”Anvend”.


Marker ”Vælg” ved kodekombinationen 

 

Tryk ”Vælg” igen i nederste højre hjørne.
 

Tryk ”Anvend” for at opdatere din konto og tryk ”Anvend” igen for at vende tilbage til Trin 1 i oprettelsen af en rekvisition.

Hvis du ønsker at ændre leveringsadresse, leveringsdato eller rekvirent, så se håndtering i quickguiden ”Ændring af leveringsadresse, leveringsdato og rekvirent”

Tryk ”Næste” for at gå til Trin 2.

Contact and responsibility

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd