AAU Handbook

How to create an ORCID ID in Pure

A good advice when creating an ORCID researcher ID

Published: 10.04.2018 (Last revised: 07.01.2019)

Print as pdf

Content

How to create an ORCID ID in Pure

In order to create an ORCID ID you need to login to Pure

To create an ORCID ID, go to "Edit profile" from the Personal overview screen to open the Person editor screen. 

From there, select "Create or connect your ORCID ID":

You are then directed to an information screen advising what content will be exported: 

Upon selecting "Proceed", you are directed to the ORCID authorization screen.

Select "Register", and follow the instructions on the screen.

Your publications in Pure will be exported automatically to ORCID on a daily basis.

If you only want to export publications this one time only, you have to uncheck "Allow this permission until I revoke it".

Following the authorization, you will be re-directed to your Person editor screen, where it will be confirmed that the authorization was successful and the content was exported.

Remember to SAVE the record!

You will also receive a verification email from ORCID that must be actioned in order to complete the registration process.

 

Origin, background and history

Created by the VBN Team 9th April 2018.

Purpose and delimitation

This is a brief description of how to create an ORCID ID in Pure/VBN. The ORCID ID is a unique and internationally acknowledged researcher ID that creates a correct connection between researcher and research.

Contact and responsibility

VBN Team: vbn@aub.aau.dk

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Related documents

Research registration at Aalborg University - why?

Read more

Research: BFI point calculation - procedure

Guidelines for the Bibliometric Research Indicator (BFI) system

Read more