AAU Handbook

PhD students’ International Research Stay, Doctoral School of Humanities and Doctoral School of Social Sciences

Internal regulations regarding PhD students’ research stay

Published: 07.03.2018 (Last revised: 21.06.2019)

Print as pdf

Content

Participation in active research environments, including stays at other, mainly foreign, research institutions, private research enterprises etc. is a mandatory part of the Danish PhD programme, cf. The PhD Order no 1039 of 27 August 2013, § 7,3.

In line with the PhD Order’s emphasis on stays at foreign research environments, Doctoral School of the Humanities has laid down three models for PhD students’ international research stay during the PhD programme. The models are drafted in recognition of the fact that international mobility is becoming increasingly important for a successful research career at the universities. First of all, international mobility is considered as a means to improving subject knowledge and developing professional competency, while building international research networks. Furthermore, international mobility is part of the evaluation criteria in relation to external funding and employment at the universities.

With the following models, the doctoral school seeks to explicate what defines an international research stay with a view to ensuring that PhD students’ research stays are of high quality and adds value to the PhD programme and the academic profile of the PhD candidate.

Three models for PhD students’ international research stay

PhD students must spend a total of at least three months in an international research environment during the PhD programme. All PhD students are strongly encouraged to gain experience from international research environments abroad, however, research stays can also be undertaken in international research environments in Denmark. The three-month research stay may be organized as several shorter stays or be consecutive.

 • Model 1: At least three consecutive months in an international research environment abroad. The stay may be combined with conference participation, PhD courses or data collection.
 • Model 2: A total of at least three months stay organized as shorter stays of e.g. 2-4 weeks either in one or more international research environments abroad or a combination of stays abroad and in Denmark. The stays may be combined with conference participation, PhD courses or data collection.
 • Model 3: A total of at least three months stay organized as shorter stays of e.g. 2-4 weeks in international research environments in Denmark. The stays may be combined with conference participation, PhD courses or data collection.

Purpose and delimitation

The internal regulations (models 1-3) apply to PhD students enrolled from 1 April 2018 onwards. If you are enrolled before 1 April 2018, you are still required to participate in active research environments outside Aalborg University, cf. The PhD Order, however, it is not mandatory to comply with the time frame of at least three months in international research environments outside AAU or one of the models 1-3.

Overall framework

Ministerial Order No 1039 of 27 August 2013 on the PhD Programme at the Universities and Certain Higher Artistic Educational Institutions (PhD Order)

Contact and responsibility

PhD Administration at Faculty Office for Humanities and Social sciences. 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd