AAU logo

AAU Handbook

Termination of enrolment due to lack of participation

Published: 31.01.2018 (Last revised: 30.04.2018)

Print as pdf

Content

Termination of enrolment due to lack of participation

Rules of 11 April 2018 on termination of enrolment due to lack of participation (Translation*)

Aalborg University’s rules on termination of enrolment due to lack of participation are pursuant to the following ministerial orders:

 • Ministerial Order No. 107 of 12 February 2018 on Admission to bachelor programmes at universities and Fine Arts Programmes at the Higher Artistic Educational Institutions under the Ministry of Higher Education and Science (Bacheloradgangsbekendtgørelsen).
 • Ministerial Order No. 106 of 12 February 2018 on Admission to bachelor programmes at universities and Fine Arts Programmes at the Higher Artistic Educational Institutions under the Ministry of Higher Education and Science (Kandidatadgangsbekendtgørelsen).
 • Ministerial Order No. 1495 of 11 December 2017 on Admission and Enrolment on Academy Profession Programmes and Professional Bachelor Programmes (Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser).
 • Ministerial Order No. 1605 of 19 December 2017 on the four-year master programme at universities and Fine Arts Programmes at the Higher Artistic Educational Institutions under the Ministry of Higher Education and Science (Erhvervskandidatbekendtgørelsen)

Part 1

The area of the rules

Section 1. A student’s enrolment in a bachelor programme, profession bachelor programme or a master programme (including the four-year master programme) at Aalborg University is terminated if he or she proves an inactive student.

(2) Under the present rules, an inactive student is a student who has failed in a period of one year to pass an exam at Aalborg University or any other higher education institution that is a part of his or her study programme. The one-year period does not comprise periods in which the student is granted leave from the study programme in question.

Section 2. The present rules regarding termination of enrolment due to lack of participation do not include students enrolled at programmes offered in accordance with the rules for continuing education.

Section 3. Other rules on participation stipulated in or pursuant of laws, ministerial orders or curricula equally apply, independently of the stipulations in the present rules, including rules on commencement-of-studies exams and first-year exams.

Part 2

Decision on termination of enrolment due to lack of participation

 

Section 4. Decisions under section 1 are made by the dean for the academic area that the student in question is a part of.

(2) The validity of a decision under section 1 is conditioned by the fact

 • that the student is informed of the decision in writing
 • that the student, no less than two weeks before the termination of enrolment enters into force, has been informed about this decision and the stipulations stated in the present section
 • that the appropriate grounds and guidelines for complaints are included.

Part 3

Exemption

 

Section 5. Following application, the study board may grant exemption from section 1 in case of unusual circumstances, including protracted illness, caretaking of close relatives who are disabled, critically ill or dying, maternity/paternity, adoption, military service, service connected to international military operations and conscientious objector service.

(2) Following application, the study board may grant exemption from section 1 in case a student on a master’s programme has passed all exams except the master’s thesis exam.

(3) Application for exemption has delaying effect.

(4) Exemption pursuant to subsection 1 is granted on a full semester basis.

Section 6. If the student in question fails to submit an application for exemption in due time, but does contact the university within a reasonable period of time after the execution of the termination, the decision is annulled in full if the enrolment, under the present rules, should not have been terminated.

Part 4

Complaint

 

Section 7. Students may within two weeks of the day they are informed of the dean´s decision present this decision to the Danish Agency for Science and Higher Education, if the complaint concerns legal issues. The complaint is submitted to the faculty under which the student belongs. If the decision is maintained, the university gives a statement which the complainant may comment on within a deadline of no less than one week. The university forwards the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing its statement and any comments on the part of the complainant.

 (2) Students may within two weeks of the day they are informed of the study board’s decision present this decision to the Danish Agency for Science and Higher Education, if the complaint concerns legal issues. The complaint is submitted to the faculty under which the student belongs. If the decision is maintained, the university gives a statement which the complainant may comment on within a deadline of no less than one week. The university forwards the complaint to the Danish Agency for Science and Higher Education, enclosing its statement and any comments on the part of the complainant.

Section 8. Complaint submitted in due time has delaying effect.

Section 9. If the student in question fails to submit a complaint in due time, but does contact the university within a reasonable period of time after the execution of the termination, the decision is annulled in full if the enrolment, under the present rules, should not have been terminated.

Part 5

Commencement etc.

 

Section 10. These rules shall enter into force on 11 April 2018.    

Section 11. Aalborg University’s ”Rules of 1 February 2018 regarding termination of enrolment due to lack of participation” are hereby repealed.

Origin, background and history

Latest revised by Study Service 9 April 2018

Authorised by the head of Study Service: Lone Vestergaard

 

Aalborg University, 11 April 2018

Purpose and delimitation

The purpose of these rules is to ensure consistent use and to provide comprehensible rules that help avoid doubt issues and facilitate the study administration work in connection with the termination of enrolment due to lack of participation at Aalborg University.

Overall framework

As stated in the Rules for termination of enrolment due to lack of participation at Aalborg University these rules are issued pursuant to Ministerial Orders on admission to programmes at Universities.

Contact and responsibility

The Rules for termination of enrolment due to lack of participation at Aalborg University are regulated by Study Service. In case of questions, please contact the Admissions Office at Study Service.

AAU Caseno. 2017-606-00057

Concept definitions

* Rules regarding termination of enrolment due to lack of participation at Aalborg University have been translated from Danish. In case of discrepancies, the Danish version prevails.

Attachment

None.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Categories