AAU logo

AAU Handbook

Concurrent holiday

Published: 22.01.2018 (Last revised: 23.08.2018)

Print as pdf

Content

Persons covered

International, scientific employees employed in one of these positions: PhD Fellow, Research Assistant, Postdoc, Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Senior Researcher, Professor with Specific Responsibilities or Professor and other scientific personnel covered by the researcher taxation scheme can choose to be included in “concurrent holiday”.
 

Entry into force

The persons covered must be included from the beginning of the employment. If the employee initially has asked to be included in the ordinary Danish holiday system, the employee cannot at a later point, choose to be included in concurrent holiday instead.

If a new employee immediately before employment at AAU has been included in concurrent holiday at another Danish employer, the employee can choose to continue concurrent holiday with AAU. The employee will be asked to provide documentation for enrolment in current holiday.
 

Description of the scheme

Many of the rules concerning holidays are the same as in the ordinary, Danish holiday rules (i.e. reporting/notifying of holidays, holiday hindrances, compensation holidays etc.) but there are separate rules for accrual and forfeiting of holidays.

Employees included in concurrent holidays earn 2.08 paid holiday per month/25 paid holidays per year like employees covered by the general holiday rules. The monthly earning is transferred to the employees holiday balance, and can be taken as it is accrued. This means that a new employee no longer have to wait for up to 16 months after employment before the employee can take paid holidays.

Earned holidays with pay must be taken no later than 3 years after they are earned. This means that earned holidays in August 2015 must be taken no later than in August 2018 – otherwise the days will be forfeited.
 

Scheduling and taking of holidays

The timing of the holiday must be agreed with the immediate supervisor. The University management strongly encourages all AAU staff members to take all their accrued holidays and special holidays during the holiday year. Therefore, holidays should be planned well in advance cf. Rules on taking holidays at Aalborg University.
 

Disbursement of accrued holiday

When an employee included in concurrent holidays resigns, the accrued paid holidays are paid out directly to the employee (a holiday certificate will not be issued).
 

New holiday Act in 2020

As of 1st of September 2020, a new Danish Holiday Act will come into effect. From this date, the regular Danish holiday scheme where staff members need to accumulate vacation days is terminated nationwide, and thus all AAU staff members will be transferred to the concurrent holiday scheme.

Staff members already enrolled in the concurrent holiday scheme can remain on the scheme until the new Act comes into effect, regardless of the previous limit of 5 year of enrolment.

Further information about the new Holiday Act will follow when the date for implementation is approaching.

As all employees will be transferred to concurrent holiday in September 2020, we encourage all new employees included under persons covered to choose concurrent holiday at the beginning of the employment.
 

Special Holidays

“Special holidays” are not covered by the rules of concurrent holiday. These days (0.42 each month/5 days per year) will still be accrued and taken according to the ordinary rules of staggered holiday with accruement year (i.e. 1.1.2017 – 31.12.2017) and holiday year (1.5.2018 – 30.4.2019).

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd