AAU Handbook

Term of notice

Term of notice if Aalborg University terminates staff

Published: 22.01.2018 (Last revised: 14.07.2020)

Print as pdf

Content

In most cases the term of notice follow the general rules as set in the Danish Employers' and Salaried Employees' Act, section 2, on dismissal and notice. Otherwise, it will be apparent from a collective agreement.

According to the Danish Employers' and Salaried Employees' Act , section 2 the following rules apply:

at the time of termination employed for up to:                                Term of notice                          

5 months                                                                                         1 months 

2 years and 9 months                                                                     3 months 

5 years and 8 months                                                                     4 months 

8 years and 7 months                                                                     5 months 

More than 8 years and 7 months                                                    6 months 

Exceptions to the Danish Employers' and Salaried Employees' Act, section 2

There are a number of exceptions to the above mentioned terms of notice. The most important being:

 • During a trial period (according to the Letter of Appointment) in the first three months the employee can be terminated with 14 days notice to retire on any day - not just the end of a month. However, the resignation must lie within three months' trial period.
 • Regarding temporary employment the time of termination is already set at the beginning of the employment period (according to the Letter of Appointment). If the employee is terminated before the contractual end date, the above mentioned rules apply, The Danish Employers' and Salaried Employees' Act, section 2.

For hourly-paid/non-salaried employees the following rules apply:

Students, office workers and students, IT workers with an average of max. 8 hours employment pr. week), the following rules apply – according to Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer and Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010).

Employment                       AAU's Term of notice             Employees term of notice

Less than 6 months            3 days                                    3 days

Over 6 months                    1 week                                   3 days

After 1 year                         3 weeks                                 1 week

After 3 years                       2 months                                1 months 

After 5 years                       3 months                                1 months

Contact and responsibility

If you have any questions on the above, please contact Camilla Vinther Sørensen or Camilla Skjødt Jakobsen

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook