AAU Handbook

Working at AAU: #8 Working in Denmark

"Work-life balance is important to the Danish workforce. This might be one of the reasons surveys find the Danes to be the happiest people in the world.” (source: WorkinDenmark)

Published: 12.01.2018 (Last revised: 17.02.2020)

Print as pdf

Content

It is common in Denmark that both parents work. To ensure those possibilities, Denmark has an extensive day care system where children can be looked after by professionals from the age of six months. Day care is subsidized by the state which makes day care in Denmark fairly cheap.

From the homepage of WorkinDenmark:

“The Danish labour market is constructed and regulated in a way that ensures you the most productive, flexible and secure working conditions possible. The Danish labour market is internationally known for its ‘flexicurity model’. A mix of the terms ‘flexibility’ and ‘security’, this concept refers to a welfare state model that combines a flexible labour market with social security for all workers. Most labour market issues are settled by employers and employees rather than by law.

The Danish working culture is based on collaboration and personal responsibility. Everyone is encouraged to contribute with ideas and the atmosphere in the Danish workplace is professional but also casual.

You will find that both the working culture and the regulation of the labour market in Denmark will give you the opportunity to balance a career with family life. Work-life balance is important to the Danish workforce. This might be one of the reasons surveys find the Danes to be the happiest people in the world.”

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd