AAU Handbook

Paid and unpaid leave

Rules for paid and unpaid leave at Aalborg University

Published: 08.01.2018 (Last revised: 07.07.2020)

Print as pdf

Content

When no other rules are specified by legislation, circulars, collective agreements, organisational agreements or any other regulations, the following regulations on paid and unpaid leave for staff at Aalborg University will apply.

Visits to the doctor and the dentist

Absence from work in connection with medical examinations and treatments that can only take place during working hours is considered sickness absence and must be registered according to current guidelines. This includes medical examinations and treatments with a general practitioner, medical specialist, physiotherapist, dentist or outpatient hospital care that are part of a long-term course of treatment or rehabilitation etc. necessary for a member of staff to preserve or regain their health. Acute illness requiring medical treatment is also considered sickness absence and must be registered according to current rules on sickness absence management.

If possible, ordinary visits to the doctor and the dentist should be arranged outside normal working hours.  However, if this is not possible, flexi-time may also be used. In exceptional circumstances, individual agreements between a staff member and their line manager may be made concerning paid leave of absence.

Information on rules concerning caring for sick children or other dependants may be found in the AAU Manual, Sickness absence at Aalborg University

Donating blood  

Paid leave for donating blood may be granted by the line manager if appointments cannot be arranged outside normal working hours.

Unpaid leave of absence

Any agreement on unpaid leave must be made by the individual staff member with their line manager.

In each individual case, the line manager will make a specific assessment of whether unpaid leave of absence can be granted. This assessment includes considering the reasons for the staff member’s request, the need for their presence in the workplace and their current workload. 

If the duration of the leave of absence is more than a few days, staff members must write an application in accordance with Aalborg University’s Framework agreement on temporary change in duties in connection with leave.

Further information

Please note that staff members may be entitled to other types of leave of absence either as unpaid leave, partially paid leave or paid leave within the provisions stipulated in Danish legislation etc. such as: ‘Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager’ [Circular on leave for family reasons] and ‘Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager’ [Act on Employees’ Entitlement to Absence from Work for Special Family Reasons]. Furthermore, all staff members are covered by the agreement on holidays at Aalborg University

Origin, background and history

The regulations has been discussed in the Mail Joint Consultation Commitee on June 14 and september 6 2017.

Contact and responsibility

For further information please contact the HR department, Camilla Skjødt Jakobsen 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook