AAU Handbook

Lønforhandlinger 2021/2022

På Aalborg Universitet

Published: 08.04.2019 (Last revised: 27.08.2021)

Print as pdf

Content

Den årlige lønforhandling på AAU foregår hen over efteråret 2021, og der forhandles om lønforbedringer for opnåede resultater og præstationer i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2022.

Alt data, materiale og information til ledere og tillidsrepræsentanter tilgås digitalt via en SharePoint løsning. 

Der fremsendes således ikke længere regneark med oversigt over medarbejderes løn- og organisationsforhold for det enkelte område i forbindelse med årlige lønforhandlinger.

Link til SharePointen (for ledere og tillidsrepræsentanter)

 

adgang til lønforhandlingsdata

Et centralt element i den digitaliserede håndtering er naturligvis, at det er den korrekte leder og tillidsrepræsentant, som får adgang til de korrekte data og faktiske muligheder for at udarbejde forslag til lønudbedringer. Den legitime adgang skal med andre ord være på plads for de korrekte roller, og herved sikres en større sikkerhed omkring data end ved udveksling af regneark eller fremsendelse af papirer.

I konceptet arbejdes med følgende rolle:

 1. Den forhandlings- og underskriftberettigede leder jfr. delegationsinstruks.
 2. Den leder, som gennemfører selve forhandlingen med den enkelte tillidsrepræsentant/selvforhandler.
 3. Ledere, som skal kunne se data, men ikke skrive i materialet.
 4. Tillidsrepræsentant, som skal kunne se data, men ikke skrive i materialet.
 5. Sekretær, som skal kunne skrive i materialet på vegne af den forhandlings- og underskriftberettigede leder jfr. delegationsinstruks

Alle ledere på niveau 3 i organisationen vil automatisk have en adgang som muliggør, at pågældende kan tilgå alle data inden for eget område. Pågældende har rolle angivet under pkt. 1, og pågældende kan både se og ajourføre data samt godkende forhandlingsresultater. Der ikke ændret på rollerne siden sidste forhandling, således havde man adgang til SharePointen da, har man det fortsat.

Såfremt leder får behov for, at eventuelle områdeledere, sektionsledere og administrative medarbejdere o.l. får adgang til SharePointens indhold bedes I udfylde blanketten Administration af ansvarsområder, og sende den til HR Data postkassen: hr-data@adm.aau.dk

Hvis der er behov for nedlukning af adgang til SharePointens indhold bedes I ligeledes udfylde blanketten Administration af ansvarsområder, og sende den til HR Data postkassen: hr-data@adm.aau.dk 

At kunne arbejde i og modellere løndata forudsætter, at der er adgang til AAU's netværk- evt. ved en VPN-opkobling.

Tidligere erfaring har vist, at forskellige PC konfigurereringer kan have indvirkning på muligheden at tilgå data i lønforhandlingsregnearket især, hvis man arbejder på en MAC. Derfor anbefaler vi, at man logger på fjernskrivebordet "Remote Desktop". Vejledningen til remote desktop kan findes via dette link eller på SharePointen.

Fjernskrivebordet kan anvendes i situationer, hvor du ikke har adgang til din PC, eller hvor du skal anvende software/systemer, som ikke er supporteret på din PC konfiguration.

 

Liste over tillidsrepræsentanter

Listen over anmeldte tillidsrepræsentanter kan findes i AAU Håndbogen.

I tilfælde hvor der ikke er en lokal TR forhandles der med hovedorganisationen.

 

Grundbeløbsberegner
Grundbeløbsberegneren kan bruges til at konvertere beløb mellem årligt grundbeløb i 2012-niveau og årligt beløb i aktuelt niveau. Beregneren ligger i AAU Håndbogen.

 

Deadlines

Drejebog og tidsplan for hhv. VIP og TAP lønforhandlingerne 2021/2022 kan findes på SharePointen fra mandag d. 23. august og er tilgængelig for ledere og tillidsrepræsentanter.

 

Informationsmøder for Leder og TR

Informationsmøde for leder afholdes fredag den 20. august 2021 og for tillidsrepræsentanter mandag d. 23. august 2021.

 

Skabeloner til medarbejder
 

TAP Indstillingsskabelon / Application template 

VIP Indstillingsskabelon (ENG/SUND/TECH) / Application template (ENG/SUND/TECH)

VIP Indstillingsskabelon (HUM/SAMF) / Application template (HUM/SAMF)

Overdragelse af lønforhandling - som selvforhandler har du mulighed for at overdrage de årlige lønforhandlinger til din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. For at tillidsrepræsentanten kan få adgang til dine lønvilkår, skal denne blanket udfyldes og sendes til HR-afdelingen. Har du allerede overdraget forhandlingskompetencen, men ønsker at trække overdragelsen tilbage, skal du ligeledes udfylde blanktten. 

 

Purpose and delimitation

Information til brug ved lønforhandling.

Contact and responsibility

Yderligere oplysninger eller spørgsmål omkring ovenstående kan fås ved henvendelse til din HR-partner, eller alternativt Eva Alrø Salin Thorup og Lars Mose ved HR Specialistcentret.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Categories