AAU Handbook

Research registration at Aalborg University - why?

Published: 04.01.2018 (Last revised: 07.01.2019)

Print as pdf

Content

Research registration has been mandatory at Aalborg University since 1992. Since 2006, all research registration has taken place online in the research registration system Pure. All staff in active employment has personal access to Pure. Unless other local arrangements have been made, members of the academic staff are responsible for registering their own research.  Every department has a reporting officer who handles approval of publications. The VBN Editorial Office handles the final quality assurance of data and validates the publications.

Registered research publications are included in The Bibliometric Research indicator (BFI), which is part of the Ministry of Higher Education and Science’s performance-based model for the distribution of basic funds for Danish universities.

Likewise, registered research publications are included in Denmark's Open Access Indicator. The indicator shows the extent to which researchers make their research publications freely accessible to the outside world via the Internet. The polls show how close Denmark is to meet the objectives of the National Strategy for Open Acces drawn up by the Ministry of Higher Education and Science.

Registration of research activities, awards, press appearance, research applications, research grants, and research projects takes place on a voluntary basis, but helps show the full profile of the researchers.

Research registration of PhD theses in Pure has been mandatory for all faculties since January 2015.

Dissemination of the above content types takes place via the VBN-portal.

Origin, background and history

3rd January 2018.

Purpose and delimitation

Research registration at Aalborg University includes registration of publications, research activities, awards, media appearance, research applications, research grants, research projects, PhD theses etc.

Contact and responsibility

The VBN Team at Aalborg University Library

Contact: vbn@aub.aau.dk

Attachment

 

 

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook

Related documents

Open Access Policy of Aalborg University

Read more

Research registration - Introduction to Pure

Good advice on registration of publications in Pure

Read more