AAU Handbook

Paid leave to care for a dependant who wishes to die in their own home

Procedure (Serviceloven, section 119 (the Danish Social Services Act))

Published: 22.12.2017 (Last revised: 06.10.2020)

Print as pdf

Content

Paid leave may be granted to take care of a dependant who wishes to die in their own home. It is a precondition that the municipal authorities have granted funding for compassionate leave to the employee at Aalborg University pursuant to Serviceloven, section 119 (the Danish Social Services Act).  Full-time or part-time leave may be planned.

The municipal authorities grant or refuse the application regarding unpaid leave for employees caring for dependants suffering from permanently reduced functional capacity. You may contact your Department or the HR Department if you need assistance with your contact to the municipal authorities.

Any agreements on paid or unpaid leave must be made by the employee with their line manager according to the Scheme of Delegation.

 

Purpose and delimitation

The following procedure describes Danish legislation regarding paid leave to care for a dependant who wishes to die in their own home.

Overall framework

The area is regulated by the following Danish legislation:

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager(Circular on leave for family reasons)

Serviceloven (the Danish Social Services Act)

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (Act on Employees’ Entitlement to Absence from Work for Special Family Reasons)

Contact your Department or the HR Department for further information.

Contact and responsibility

The request regarding paid leave to care for a dependant who wishes to die in their own home must be sent to:

EST-SYG@adm.aau.dk - staff members of the Faculty of Engineering and Science and the Faculty of Medicine and the Technical Faculty of IT and Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - staff members of the Faculty of Humanities and the Faculty of Social Sciences and Shared Services.

Document contact: Charlotte Spliid Knudsen, HR Specialist Centre

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook