AAU Handbook

Leave to care for a sick child under the age of 18

Procedure (Barselsloven section 26 (The Danish Parental Leave Act))

Published: 22.12.2017 (Last revised: 06.10.2020)

Print as pdf

Content

Paid leave may be granted to AAU employees taking care of a child under 18 years of age suffering from a serious medical condition. It is a precondition that leave has been granted to the employee by Udbetaling Danmark pursuant to section 26 in the Danish parental leave act (Barselsloven). Full-time or part-time leave may be planned.

The University may limit the paid leave to one month per child per calendar year.  The University may also grant unpaid leave during a benefit period.

An employee who is covered by this rule has a legal claim to paid leave for this purpose. Any agreements on paid or unpaid leave must be made by the employee with their line manager according to the Scheme of Delegation. In each individual case, a specific managerial assessment will be made as regards the need for the employee’s presence in the workplace and the workload involved.

Documentation required when applying for leave

The employee must submit approval of paid/unpaid leave from their line manager.

 

Purpose and delimitation

The following procedure describes danish legislation and procedure regarding leave to care for a sick child under the age of 18.

This act applies to employees at Aalborg University covered by the circular on leave for family reasons concluded between the Danish Ministry of Finance and the central organisations for civil servants and employees in equivalent positions and the central organisations for employees appointed on a group contract basis.

Overall framework

The area is regulated by Danish legislation:

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager (Circular on leave for family reasons)

Barselsloven (The Danish Parental Leave Act)

Contact the Department or the HR for further information.

Contact and responsibility

The approval from line manager regarding leave to care for a sick child under the age of 18 must be sent to the HR-department:

EST-SYG@adm.aau.dk - staff members of the Faculty of Engineering and Science and the Faculty of Medicine and the Technical Faculty of IT and Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - staff members of the Faculty of Humanities and the Faculty of Social Sciences and Shared Services.

Document contact: Charlotte Spliid Knudsen, HR Specialist Centre

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd
AAU Handbook