AAU Handbook

Taxes for International members of Staff

Taxes for International members of Staff

Published: 11.12.2017 (Last revised: 17.02.2020)

Print as pdf

Content

Everyone working in Denmark pays income tax and needs an income tax card. The income tax card is issued by the tax authority ("SKAT"). As an international employee, guest lecturer or PhD student you might be able to chose between several tax schemes, you might not even need to pay taxes or you might benefit from applying a tax card before arrival to Denmark.

Find information about how to apply a tax card etc.


Researchers taxation (§48E)

The scheme is available to researchers above PhD level only and will leave you with a final tax rate of 31,92% (26% + labour market contribution) for 60 months. You need to comply with specific requirements in order to be eligable for researher's taxation.

It might take approx. 3 months for the tax card to be issued. Please be aware that you MUST apply the researcher's taxation no less than 8 days after the starting date of our employment.

Pensioin according to §53A vil be taxed under the researchers taxation rate also.

You can read about researchers taxation at the homepage of the Danish tax authorities "SKAT". Whether you can profit by the §48 E taxation depends on your assets and debts among other things.

 

applying for researhcers taxation - sTAY OF MORE THAN 3 MONTHS IN DENMARK:

If you believe that you are qualified and you find it favourable to enter the special tax scheme you need to:

 • Ask the department secretary to fill out this AAU form

Afdelingssekretær udfylder AAU blanket og fremsender sammen med kopi af evt. vielsesattest til HR Servicecenter EST (Eng, Sund, Tech) eller HSF (Hum, Samf, Fælles Service).

 

Søg forskerbeskatning - ophold under 90 dage eller ophold uden for DK:

Afdelingssekretær udfylder AAU blanket og fremsender sammen med kopi af evt. vielsesattest til HR Servicecenter EST (Eng, Sund, Tech) eller HSF (Hum, Samf, Fælles Service).
Synkront hermed skal medarbejderen udfylde blanket 01.012A for at få skattepersonnr. Oplys at der er søgt opholds- og arbejdstilladelse (hvis tilfældet) for at sammenkoble CPR nr. med skattepersonnr.
Blanket 01.012A skal fremsendes til SKAT tidligst 60 dage før ankomst (kan tidligst udstedes 8 dage før 1. arbejdsdag).

 

Skattekort (ej forskerbeskatning):

Såfremt medarbejderen ikke er kvalificeret eller ikke ønsker forskerbeskatning skal et skattekort søges:

Er ansættelseskontrakten modtaget, skal medarbejderen udfylde blanket 04.063 elektronisk (tidligst 60 dage før ankomst, skattekortet kan tidligst udstedes 21 dage før 1. arbejdsdag). Skattepersonnr og skattekort udstedes på baggrund af blanketten normalt inden for 14 dage. Ansættelseskontrakten, administrativt CPR nr. (kun ikke-EEU/EEA borgere, findes i opholds- og arbejdstilladelsen) og evt. vielsesattest skal vedlægges.
Såfremt ansættelseskontrakten først modtages ved ankomst til DK skal medarbejderen besøge International Citizen Service og få lavet skattekort hurtigst muligt efter ankomst.

Bemærk, ansøgning om almindeligt skattekort diskvalificerer sædvanligvis medarbejderen til forskerbeskatning!

 

Skattekort vedr. legater

Bemærk, begrænset målgruppe må modtage legater fra AAU. Nærmere info hos HR Servicecenter EST (Eng, Sund, Tech) eller HSF (Hum, Samf, Fælles Service).

Instituttet fremsender denne blanket til HR Servicecenter EST eller HSF. For ikke-EU/EEA borgere anbefaler vi, at i afventer opholds- og arbejdstilladelsen for at sikre, at der søges for korrekt periode. Sagsbehandlingstiden hos SKAT er ca. 15 dage.
UNDTAGELSE: Gældende for personer som er her for at studere, og ikke har opnået kandidatgrad endnu. Hvis personen skal være her mindre end 3 måneder, og DK ikke kan beskatte indkomsten efter KSL §2, stk. 1, så skal der ikke ansøges om skattefritagelse / skattekort

Skatteoplysningerne fremsendes automatisk til arbejdsgiver.

 

Gæsteforelæsere, på ophold under 30 dage i DK

Gæsteforskere kan være skattefritaget ved ophold under 30 dage i DK (i perioden 01.01-31.12).

Definition: Gæsteforelæsere underviser, deltager i planlægningsmøder o.l. og udfører udelukkende aktiviteter som ikke kræver "hænderne op af lommen". Forskning, medvirken til publikationer o.l. omfattes derfor ikke af nedenstående mulighed for skattefritagelse.

Såfremt gæsteforelæseren opholder sig i DK over 30 dage beskattes løn/honorar også af tidligere honorarer!
De 30 dage beregnes fra ”fod ned” til ”fod op” på dansk jord, dvs. ferie o.l. også omfattes af de 30 dage.

Kontakt skat hos International Citizen Service eller Kristian Abildgaard, AAU for yderligere vejledning.

 

Ansat på AAU med bopæl samt fast arbejdssted uden for DK:

Hvorvidt der skal afregnes skat til DK under ophold i DK afhænger bl.a. af:

Dobbeltbeskatningsreglerne mellem DK og bopælsland
Formål med ophold
Kontakt Kristian Abildgaard, AAU, som herefter vil kontakte SKAT

 

Ved ophør af ansættelsen:

Forlader medarbejderen DK skal dokumentation på afmeldelse fra CPR-registreret fremsendes til rette Servicecenter (EST eller HSF) for at kunne udbetale feriepengene
Feriepenge skal indrapporteres den sidste måned, hvor medarbejderen er omfattet af forskerbeskatningen for at blive beskattet iht. Forskerskatteprocenten.
Afdelingssekretæren skal opgøre feriedagene og fremsende til HR Servicecenter EST eller HSF inden den 10. i den sidste måned, hvor medarbejderen er ansat. Orienter venligst om at feriepengene SKAL afregnes med sidste løn.
Forlader forskeren DK fra 1. dage efter ansættelsen = pengene udbetales med løn
Bliver forskeren i DK efter ansættelsen (ferie, job …) = pengene afregnes til feriepengeinfo.dk
Mind gerne medarbejderen om at melde udrejse hos SKAT

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd