AAU Handbook

Assessment of candidates for academic positions at Aalborg University (rules). Valid for posts advertised before 31 March 2021.

rules for academic assessment of candidates for academic positions at Aalborg University

Published: 24.11.2017 (Last revised: 22.03.2021)

Print as pdf

Content

Please note that Aalborg University will have new assessment rules per 1 April 2021. The new rules apply to posts advertised after 1 April 2021. The document below thus only apply to posts advertised no later than 31 March 2021.

These rules for academic assessment of candidates for academic positions at Aalborg University are applicaple from September 1st 2013. 

 1. General rules

  1.1 Requirements applying to members of the assessment committee and other appointed experts

  Members of an assessment committee and other appointed experts must be experts within the academic area of the position at a level which, as a minimum, corresponds to that required for the position, and never below associate professorship level.

  Only the chairperson, committee members and possibly secretarial assistant(s) may take part in the work of the assessment committee.

  1.2 Non-advertised positions

  For non-advertised positions of a duration of one year as a maximum, one year’s extension is possible (for international staff at professorship and associate professorship levels the maximum is two years, with the possibility of one year’s extension), cf. the job advertisement rules, the rules under subsection 2.4 will apply to all job categories within the job structure.

  However, international staff (guest researchers) occupying an academic position at the same academic level at a university recognised by AAU parallel to their position at AAU, may be appointed for up to three months without prior academic assessment.

  1.3 Dispensation

  On the basis of a concrete application and estimation, Rector may make an exemption from the rules adopted by the university within the framework of the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff.

 2. Specific requirements applying to advertised positions

  2.1 Appointment of an assessment committee for the appointment of staff at professorship and associate professorship levels

  For positions at professorship and associate professorship levels (including clinical professors), for positions as senior consultant, and for the assessment of tenured staff in transition from assistant to associate professorship level, Academic Council will appoint an assessment committee, which will conduct an overall academic assessment of applicants.

  The assessment committee consists of a chairperson and two or four members.

  Academic Council appoints the chairperson and the members. Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, determines the deadline for submission of the assessment report by the committee.

  A majority of committee members must be external (from outside AAU), for instance from other countries.

  Academic Council determines whether, in a concrete situation, dispensation may be granted from the main rule of external membership majority when an assessment committee is appointed.

  To the greatest extent possible, members of both genders must be appointed.

  2.2 Appointment of assessment committee for positions at assistant professorship level

  For positions at assistant professorship level, including assistant professors, postdocs and researchers, Academic Council appoints an assessment committee consisting of a chairperson and one or two members, who will conduct an overall assessment of the applicants. Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, determines the deadline for submission of the assessment report by the committee.

  2.3 Appointment of experts for the assessment of PhD applicants

  For PhD positions, Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, appoints two experts who will conduct an overall academic assessment of the applicants. Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, determines the deadline for submission of the assessment report by the experts.

  2.4 Appointment of experts for the assessment of candidates for positions below assistant professorship level (apart from PhD) and special positions

  For the appointment of candidates for other positions below assistant professorship level/special positions, including research assistants, teaching assistants, clinical associate professors, part-time lecturers, teaching assistant professors and teaching associate professors, Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, appoints one or two experts who will conduct an overall academic assessment of the applicants. Rector or the person authorised by Rector, cf. the Delegation Instructions, determines the deadline for submission of the assessment report by the expert(s).

Contact and responsibility

If you have any questions, please contact HR Servicecenter.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd