AAU Handbook

Ansættelse og aflønning - VIP

Skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse af videnskabeligt personale (VIP) pr. 1.1.2020.

Published: 23.11.2017 (Last revised: 09.05.2022)

Print as pdf

Content

Bilaget viser en skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse og aflønning af videnskabeligt personale (VIP) i stillingerne:

 

Ph.d.-stipendiat

 

Hovedstillinger

Adjunkt

Forsker

Lektor

Seniorforsker

Forfremmelsesprogram til professor

Professor

                                                                                                      

Øvrige generelle stillinger

Videnskabelig assistent

Undervisningsassistent

Ekstern lektor

Studieadjunkt

Studielektor

Postdoc

Seniorrådgiver

 

Øvrige stillinger inden for det sundhedsvidenskabelige område               

Klinisk assistent

Klinisk lærer

Klinisk lektor

Klinisk professor

 

Oversigt over reglerne VIP 1.1.2020.pdf

Purpose and delimitation

Angive regler og retningslinjer for ansættelse og aflønning af VIP.

Overall framework

Regelgrundlag er nævnt i oversigten.

Contact and responsibility

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR Servicecenter.

Search AAU Handbook

Target group

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Category

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd